Timiș, România

Informații Generale

Județul Timiș este situat în vestul României, la granița cu Ungaria și Serbia, în regiunea istorică Banat, iar capitala sa este Timișoara. Timișul este cel mai mare județ din România în ceea ce privește suprafața de teren și cuprinde o populație de 684.506 locuitori.

Proiecte Europene

  1. Proiectul regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și ape uzate în județul Timiș (2019)

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă durabilă și a apelor uzate în județul Timiș, din punct de vedere al disponibilității, fiabilității și calității serviciilor furnizate, prin promovarea investițiilor în sectorul de mediu. Acest proiect are în vedere respectarea prevederilor din acquis-ul european și îndeplinirea angajamentelor asumate pentru sectorul de mediu. Proiectul include 26 de zone de servicii de apă potabilă și 28 de aglomerări de ape uzate cu peste 380.000 de persoane care să acceseze apă potabilă de calitate mai înaltă. (sursa: Comisia UE)

Proiectul a început în aprilie 2019 ca parte a unei strategii de coeziune a UE, care are ca scop sprijinirea protecției mediului – în sectoare noi – din 10 state membre. Acesta este co-finanțat de Fondul de coeziune al UE prin intermediul Programului operațional „Large Infrastructure” pentru perioada 2014-2020.

  1. Noi conexiuni pe autostrăzi în Timișoara – Județul Timiș (2017)

Proiectul își propune să extindă autostrada A1 a României și să creeze o ocolire în jurul Timișoarei și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Secțiunea de autostradă de la Timișoara la Lugoj este o componentă a rețelei transeuropene de transport, în timp ce ocolul din jurul Timișoara este conectat la aceasta. Prin continuarea dezvoltării rețelei, proiectul va contribui la îmbunătățirea mobilității în vestul României și la realizarea transportului rutier mai rapid și mai sigur.

Pe termen lung, consolidarea conexiunilor rutiere în regiune va juca un rol important în atragerea investițiilor, încurajarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. De asemenea, ar trebui să consolideze coeziunea teritorială a României în ansamblu.

Informații de contact

Website: https://www.primariatm.ro/

 

Events

  • Main local events
    Events that are an official part of the project
  • Side events
    Events relevant to the project