Alba Iulia, România

Informații Generale

Județul Alba este situat în partea central-vestică a României, pe cursul mijlociu al râului Mureș. Acesta are o suprafața de 6.242 km2, ceea ce este echivalent cu 2,6% din teritoriul țării, iar populația sa cuprinde 382.700 de locuitori. Alba are 67 de comune, iar capitala sa este Alba Iulia (situată la o altitudine de 220-250 m în partea de vest a Munților Apuseni). Cele mai importante trei unități de relief din județul sunt Munții Apuseni la Nord-Vest, Carpații Meridionali la Sud și Podișul Transilvaniei la Est. Datorită diversității reliefului său, județul Alba  se remarcă prin peisajele izbitoare și pitorești, care se împletesc  armonios cu peisajele urbane. Pentru a fi protejate, unele dintre ele au fost declarate rezervații naturale.

Administrație

Consiliul Județean Alba are în vedere transformarea județului într-un pilon al creșterii economice prin încurajarea activităților turistice durabile,  crearea unui spațiu de locuit ecologic și prin promovarea județului drept destinație atractivă în peisajul multicultural european, unde exprimarea prin limbă, muzică, arhitectură și moștenire culturală este proeminentă. Misiunea sa este susținută de administrația publică cu o viziune modernă, flexibilă și eficientă, care încearcă să reunească administrația, societatea civilă și sectorul privat. Printre valorile sale se numără: responsabilitatea față de cetățeni și comunitățile locale, transparența, profesionalismul și accesibilitatea pentru cetățeni.

Istoria județului cu privire la Politica de Coeziune

Implicarea în Proiecte Europene

  1. ENSURE – Rețeaua europeană pentru coeziune și solidaritate în zonele rurale (2017-2019)

Județul Alba a colaborat cu UE în cadrul acestui proiect, care servește la creșterea relevanței factorilor de decizie în calitate de actori în ceea ce privește nevoile cetățenilor din mediul rural în contextul politicilor UE și al cetățeniei europene. ENSURE abordează probleme frecvente, cum ar fi dezvoltarea locală și mobilitatea transfrontalieră și își propune să reconstruiască încrederea populațiilor rurale în Uniunea Europeană și instrumentele sale democratice. Proiectul este co-finanțat de programul Uniunea Europeană, Europa pentru Cetățeni.

Facebook: https://www.facebook.com/ensurenetwork/

  1. SIMPLA – Planificare multisectorială integrată durabilă (2016-2019)

Scopul final al SIMPLA este responsabilizarea autorităților publice astfef încât acestea să elaboreze, să implementeze și să finanțeze politici și acțiuni energetice durabile prin crearea condițiilor pentru o integrare inteligentă între Planurile de acțiune pentru energie durabilă (SEAP) și Planurile de mobilitate urbană durabilă (SUMP), două instrumente integrate de planificare locală  promovate de Comisia Europeană. Proiectul se adresează orașelor, județelor sau agregărilor acestora cu o populație între 50.000 și 350.000 de locuitori. Județul Alba se numără printre partenerii acestui proiect, urmărind să beneficieze de Rețeaua punctelor focale naționale, precum și de Observatorul online pe care proiectul încearcă să-l înființeze. Prin aceste instrumente, autoritățile și stakeholderii locali vor avea ocazia să participe la acțiuni de sporire a capacității (cum ar fi seminarii web) și să facă schimb de expertize  tehnice și cunoștințe în domeniul energiei, transportului, mobilității și planificării modului de utilizare a teritoriului la nivel de comunitate și oraș.

Website: www.simpla-project.eu/en

Proiecte coordonate de Consiliul Județean Alba în perioada 2012-2020

o          Management integrat al siturilor ROSPA0043 Frumoasa și ROSCI0085 Frumoasa

o          Reabilitare energetică a Spitalului de Urgență din Alba Iulia

o          Modernizarea drumului județean DJ 107

Informații de contact

Website: www.cjalba.ro/

Events

  • Main local events
    Events that are an official part of the project
  • Side events
    Events relevant to the project